Anglické pojmy Preppers nebo Survivalism a podobné se uchytily pro popsání činností osob nebo skupin, kteří se aktivně připravují na mimořádné události, včetně případných narušení společenského a politického uspořádání. Soustřeďují se na co nejlepší podchycení podmínek a osvojení zkušeností, které se v těchto  situacích můžou velmi hodit. Od získávání informací, osvojení lékařské péče přes sebeobranný výcvik, zásoby potravin a vody, budování ochranných a obranných struktur (ústupy, bunkry, skrýše), které povedou k větší soběstačnosti a pomohou jim přežít tyto nekomfortní až život ohrožující podmínky a situace.

 

Užitečné rady lze nalézt:

Knihy:

 

Média:

 

Weby:

 

Filmy:

 

Spolky: